Členská schůze KČT

Členská schůze KČT, odbor Halenkov se koná v sobotu 18. 1. 2020 v 15:30 v sále LD Halenkov.

Program členské schůze:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu
 3. Volba komisí – návrhové, mandátové
 4. Zpráva mandátové komise
 5. zpráva o činnosti za rok 2018
 6. Zpráva o hospodaření
 7. Zpráva kontrolní komise
 8. Plán činnosti na rok 2020
 9. Diskuse
 10. Volba delegátů na oblastní konferenci KČT
 11. Návrh usnesení
 12. Závěr (občerstvení, placení příspěvků).