Oblastní seminář VHT na Skalném

KČT, odbor Přerov – Předmostí pořádá ve dnech 18.6.-19.6.2016 4. ročník oblastního semináře VHT na Skalném
(zajištěné lezení s možností absolvování VM VHT).

Pozvánka: Skalny 2016