Přejezd Vizovických vrchů

Dne 18.4.2015 se uskuteční přejezd Vizivických vrchů.
Sraz na Vsetíně u ČD do 9:15 hod. a prezentace na Sirákově od 10:00 hod.