Seminář VHT – Valova skála

Ve dnech 15.-20. května 2018 připravila sekce VHT KČT, odbor Přerov-Předmostí 6.ročník oblastního semináře VHT na Valově skále.

Akce je určena pro úplné začátečníky, pokročilé i zkušené lezce a chodce.

Organizátoři připravili poučná témata z oblasti VHT:

  • správné používatí vystroje a výzbroje při vysokohorské tůře
  • jak postupovat při náhlé změně počasí a v případě úrazu
  • bezpečnostní zásady pohybu ve skalním terénu
  • nácvik lehkých cest a slaňování
  • vzájemné jištění
  • postup po fixním lanu a na zajištěné cestě.

Pro zájemce bylo připraveno absolvování základního výcvikového minima.

Dva dny naplněné informacemi, lezením a zkušenostmi účastníků, uběhly jako voda a již teď se těšíme na nový ročník, na který jste srdečně zváni.

https://predmosti.rajce.idnes.cz/19-20.5.2018_Seminar_VHT_Vsetin/

VM VHT = výcvikové minimum VHT

Při provádění vysokohorské turistiky nelze vyloučit určitou míru rizika. Toto riziko lze výrazně snížit zodpovědným používáním správné výstroje a výzbroje a využíváním znalosti správného chování a pohybu v horském prostředí.

V současných podmínkách provádění VHT by mělo k osvojování základů uvedených požadavků napomáhat absolvování VÝCVIKOVÉHO MINIMA VHT (VM VHT).

Úkolem VM VHT je zajištění základní úrovně znalostí, dovedností a způsobilosti vysokohorských turistů. Má pomoci vytvořit podmínky pro bezpečný pohyb v náročném vysokohorském prostředí i ve skalních oblastech, a to jak po stránce teoretické, tak po stránce praktické.