Za pohledy z Rybí

Bohužel se mi nepodařilo zajistit autobus, takže kdo se chce zúčastnit pochodu Za pohledy z Rybí, bude muset osedlat vlatní koně.
Letos je změna a start bude na fotbalovém hřišti viz mapa.

Pepa V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa: start na fotbalovém hřišti