Aktuality

Členská schůze KČT

Členská schůze KČT, odbor Halenkov se koná v neděli 21.1.2024 v 15:30 v sále LD Halenkov.

Program členské schůze.

 1. Zahájení.
 2. Schválení programu.
 3. Volba komisí – návrhové, mandátové
 4. Zpráva o činnosti za rok 2023.
 5. Zpráva o činnosti Liščat.
 6. Zpráva o hospodaření.
 7. Zpráva kontrolní komise.
 8. Zpráva mandátové komise.
 9. Volba kontrolora odboru.
 10. Plán činnosti.
 11. Členské příspěvky.
 12. Diskuse.
 13. Volba delegátů na oblastní konferenci KČT.
 14. Návrh usnesení.
 15. Závěr. (občerstvení, platba příspěvků).
admin
Author: admin