Aktuality

Smuteční oznámení

V neděli 7. února 2021 zemřel ve věku nedožitých 81 let pan Jiří Crha.
Účastník mnoha našich turistických akcí. Kdo jste ho znali, tichou vzpomínkou uctěte jeho památku.

admin
Author: admin