Aktuality

Výroční členská schůze

Členská schůze KČT, odbor Halenkov se koná v sobotu 21.1.2023 v 15:30 v sále LD Halenkov.

Program členské schůze.

 1. Zahájení
 1. Schválení programu.
 1. Volba komisí – návrhové; mandátové; volební
 1. Zpráva mandátové komise
 1. Zpráva o činnosti za rok 2022.
 1. Zpráva o činnosti Liščat.
 1. Zpráva o hospodaření.
 1. Zpráva kontrolní komise.
 1. Volby
 1. Plán činnosti na rok 2023.
 1. Členské příspěvky na rok 2023
 1. Diskuse
 1. Volba delegátů na oblastní konferenci KČT
 1. Návrh usnesení
 1. Závěr (občerstvení, placení příspěvků)
admin
Author: admin